Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

Kế hoạch chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/KH-MNTTCG              Thị Trấn, ngày 03 tháng 02 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
trong trường mầm non
 
 
 
 
Thực hiện công văn số 2626-CV/HU ngày 31/01/2020 của Huyên ủy Cần Giuộc về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Thực hiện kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Cần Giuộc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc xây dựng Kế hoạch chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường mầm non như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ về nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường, lớp. Phát huy tình chủ động, tích cực của toàn thể CB-GV-NV trong việc phòng chống dịch bệnh một cách phù hợp và hiệu quả.
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và phối hợp với cộng đồng về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% CB-GV-NV hiểu rõ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và kỷ năng vệ sinh cá nhân, biết cách pha, sử dụng CloraminB, nước Javel để chủ động phòng chống dịch bệnh.
- 100% cha mẹ học sinh được tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
- Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, tổ chức cách ly, báo cáo kịp thời về UBNDTT, PGDĐT, Trạm Y tế Thị Trấn để hạn chế lây lan, khuyến cáo gia đình đưa bé đến cơ sở y tế điều trị.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác bán trú.
- 3/3 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được tuyên truyền, kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo qui định.
II. PHẠM VI- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
1. Phạm vị thực hiện:
          - Trường MNTTCG và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thị Trấn.
          - Thời gian thực hiện: từ ngày 03/02/2020.
2. Đối tượng thực hiện:
          - Toàn thể CB-GV-NV, người trực tiếp giữ trẻ tại trường mầm non, các nhóm trẻ ngoài công lập.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tổ chức truyền thông:
          - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các biện pháp phòng chống đến tất các CB-GV-NV, học sinh và CMHS, người trực tiếp chăm sóc trẻ nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác với các nguy cơ lây nhiểm từ đó có hành vi đúng đắn trong phòng chống dịch bệnh.
          - Liên hệ chặt chẽ với Y tế Thị Trấn để nhận tờ rơi, tranh để tuyên truyền đến PHHS và trẻ, chú trọng cách rữa tay đúng 6 bước theo quy trình qui định.
          - Tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ng đến các nhóm tư thục, nhóm trẻ trên địa bàn.
          - Liên hệ chặt chẽ với CHMS nếu phát hiện trẻ bệnh và tư vấn cho CMHS đưa trẻ đến cơ quan y tế, cho trẻ đến trường khi bệnh đã khỏi hẳn.
          - Luôn bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú.
2. Công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thưc phẩm:
          - Giáo viên, người chăm sóc trẻ phải rữa tay bằng xà bông, đặc biệt trước lúc chuẩn bị thức ăn, cho trẻ ăn, sau khi vệ sinh cho trẻ.
          - Mỗi trẻ phải có đồ dùng vệ sinh cá nhân riêng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.
          - Vệ sinh sân trường sạch sẽ, chú trọng vệ sinh nhà bếp, nhà vệ sinh, hiên chơi, cầu thang, cung cấp đủ nước dùng cho cô và trẻ.
          - Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tổ chức dạy bán trú trong nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
3. Công tác vệ sinh môi trường:
- Thực hiện lau nhà hàng ngày bằng nước Javel, rữa đồ dùng đồ chơi của trẻ 1 lần/tuần.
          - Cung cấp xà bông rữa tay liên tục và rèn cho trẻ cách rữa tay đúng, nhắc nhỡ trẻ rữa tay thường xuyên: khi vào lớp, sau khi vui chơi, sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi ăn….đối với trẻ dưới 3 tuổi thì giáo viên nhắc trẻ không mút tay, và thường xuyên rữa tay cho trẻ.
          - Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh của cô và trẻ. Xử lý rác thải kịp thời. Đảm bảo nguồn nước sạch cho các hoạt động của nhà trường.
4. Theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh:
          - GVCN của các lớp phải quan tâm theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, báo cáo Y tế thị trấn, UBNDTT, PGDĐT, phối hợp gia đình trẻ trong việc cách ly, điều trị, vệ sinh sát khuẩn môi trường.
- Nhân viên y tế học đường lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, thực hiện chế độ báo cáo về PGD theo lịch qui định: thứ sáu hàng tuần khi không có dịch bệnh, báo cáo liên tục khi có dịch bệnh trong nhà trường.
5. Giả định các tình huống và cách xữ lý
          * Trường hợp có phát hiện 01 trẻ mắc bệnh ở lớp:
          - Công việc của GVCN:
+ GVCN thông báo ngay với CMSH đến đón trẻ về để khám chữa bệnh cho trẻ tại cơ quan y tế. Đồng thời báo ngay cho BGH nhà trường.
+ Tiếp tục theo dõi các trẻ còn lại các dấu hiệu của bệnh để phát hiện kịp thời.
+ Thực hiện tẩy rửa đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng học bằng dung dịch Javel pha nồng độ cao theo hướng dẫn của y tế.
+ Tiếp tục giữ liện lạc với CMHS về tình hình sức khỏe của trẻ, nhận trẻ vào lớp khi có giấy xác nhận của bác sĩ.
+ Các lớp không có trẻ bệnh chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ lớp mình phụ trách để có thông tin kịp thời.
          - Công việc của nhân viên YTHĐ:
+ Phối hợp với GVCN theo dõi tiếp tục các trẻ khác trong lớp nhằm phát hiện sớm nhất các ca bệnh tiếp theo.
+ Lưu trữ hồ sơ, lập báo cáo về UBNDTT (02723874252), PGD- Cô Uyên Phương (02723893051- 0942221425).
+ Thông tin đến toàn thể GVCN trong nhà trường cùng tích cực theo dõi sức khỏe trẻ.
          - Công việc của BGH:
+ Thông báo đến UBND Thị Trấn, y tế Thị Trấn, PGDĐT về tình hình mắc bệnh của trẻ.
+ Thông tin tuyên truyền đến toàn thể CMHS cùng tham gia công tác phòng chống bệnh.
+ Cung cấp đầy đủ vật dụng vệ sinh và đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bệnh trong nhà trường.
          * Trường hợp lớp có 02 trẻ mắc bệnh ở 01 lớp trong vòng 7 ngày:
- Công việc của GVCN:
+ GVCN thông báo ngay với CMSH đến đón trẻ về để khám chữa bệnh cho trẻ tại cơ quan y tế. Đồng thời báo ngay cho BGH nhà trường.
+ Thông tin ngay đến toàn thể CMHS của lớp và cho trẻ nghỉ học 14 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca bệnh cuối cùng để hạn chế lây lan.
+  Thực hiện tổng vệ sinh lớp học tẩy rửa đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng học bằng dung dịch Javel pha nồng độ cao theo hướng dẫn của y tế.
+ Tiếp tục giữ liện lạc với CMHS về tình hình sức khỏe của trẻ và thông tin BGH kịp thời.
+ Các lớp không có trẻ bệnh chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ lớp mình phụ trách để có thông tin kịp thời.
          - Công việc của nhân viên YTHĐ:
+ Phối hợp với GVCN các lớp theo dõi trẻ nhằm phát hiện sớm nhất các ca bệnh tiếp theo.
+ Lưu trữ hồ sơ, lập báo cáo về UBNDTT (0723874252), PGD- Cô Uyên Phương (02723893051- 0942221425).
+ Thông tin đến toàn thể GVCN trong nhà trường cùng tích cực theo dõi sức khỏe trẻ trong lớp mình phụ trách.
          - Công việc của BGH:
+ Thông báo đến UBND Thị Trấn, y tế Thị Trấn, PGDĐT về tình hình mắc bệnh của trẻ, của trường.
+ Cho lớp nghỉ học 14 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca bệnh cuối, thông tin tuyên truyền đến toàn thể CMHS cùng tham gia công tác phòng chống bệnh.
+ Cung cấp đầy đủ vật dụng vệ sinh và đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bệnh trong nhà trường.
6. Phân công:
* Ban giám hiệu
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non;  xây dựng kế hoạch chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường mầm non; triển khai đến tập thể các công văn chỉ đạo của các cấp; chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đã xây dựng; phối hợp với y tế địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; tham mưu các cấp lãnh đạo để báo cáo và đề xuất các biện pháp hỗ trợ kịpthời trong công tác phòng chống dịch bệnh.
- Phó hiệu trưởng giúp hiệu trưởng thực hiện kế hoạch đề ra; thăm nắm tình hình dịch bệnh trong nhà trường; tham mưu các biện pháp kịp thời để thực hiện kế hoạch đạt hiểu quả cao nhất.
* Nhân viên y tế học đường
          - Phân công cô Hoàng Oanh phụ trách công tác tuyên truyền, đôn đốc GV-NV thực hiện theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống bệnh, tuyên truyền đến CMHS, thực hiện chế độ báo cáo về PGD vào thứ sáu hàng tuần; phụ trách theo dõi tình hình sức khỏe trẻ hàng ngày, báo cáo kịp thời nguyên nhân các trường hợp trẻ nghỉ bệnh.
          - Trong trường hợp có ca bệnh: tiến hành họp khẩn cấp Ban chỉ đạo y tế trường học và có phân công cụ thể cho từng thành viên, cùng phối hợp chặt chẽ các ban ngành ngoài nhà trường để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, hạn chế lây lan.
          * Đối với giáo viên chủ nhiệm 15 lớp
          - Nghiên cứu tài liệu để có kiến thực về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để dạy trẻ vệ sinh cá nhân và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh.
- Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày, sử dụng nhiệt kế tự động để đo thân nhiệt từng trẻ khi đón trẻ đến lớp.
          - Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh lớp học khi chưa có trẻ bệnh, khi có dịch bệnh trong nhà trường.
          - Báo cáo, thông tin tin hình sức khỏe của trẻ hằng ngày, khi có dịch, bệnh.
          * Đối với nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ
          - Nghiên cứu tài liệu để có kiến thực về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền, phát hiện trẻ bệnh và xữ lý kịp thời.
          - Thực hiện tốt công tác vệ sinh, đóng mở cổng theo quy định.
          * Đối với nhân viên Kế toán- Thủ quỹ
          - Trang cấp vật dụng vệ sinh để các lớp và bộ phận thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.
- Theo dõi tình hình sử dụng các vật dụng vệ sinh và có điều chỉnh số lượng kịp thời, phù hợp thực tế sử dụng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
          - Nguồn hoạt động của trường, dự toán kinh phí như sau:
 
Stt Vật dụng- chất tẩy rửa Gía tiền Sử dụng  trong tháng Thành tiền Ghi chú
1 Nước tẩy Javel 8.000/lit 68 lít 544.000 15 lớp *4L,
02 phục vụ*4L
2 Xà bông cục 9.000/cục 64 cục 576.000 15 lớp *4C,
Phục vụ, CD*4C
3 Xà bông Omo 400g 16.000/bịt 18 bịt 288.000 15 lớp *1B,
Phục vụ, CD*3B
4 Vim lau sàn 25.000/chai 18 chai 450.000 15 lớp *1C,
Phục vụ, CD*3C
5 Nhiệt kế 495.000/cây 16 cây 7.920.000 15 lớp *1C,
NV y tế*1C
  CỘNG     9.778.000  
          - Ghi chú: Nhiệt kế chỉ trang bị 01 lần trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch; riêng các vật dụng còn lại thì trang bị cho các lớp, bộ phận phục vụ và nhân viên cấp dưỡng theo từng tháng, linh động tăng giảm số lượng để đảm bảo cho công tác vệ sinh của nhà trường được thực hiện tốt nhất.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phổ biến những công văn có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, cách thức phòng chống bệnh đến tập thể sư phạm nhà trường và thống nhất thực hiện.
-  Thành lập Ban chỉ đạo đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non kèm theo Quyết định số 18/QĐ-MNTTCG ngày 03/02/2020.
- Thông tin thường xuyên đến các nhóm trẻ gia đình, tư thục để nắm bắt tình hình và cùng thực hiện theo chỉ đạo chung của ngành.
- Thực hiện chế độ báo cáo về PGD vào sáng thứ sáu hàng tuần khi không có bệnh và hằng ngày khi có bệnh.
 
Trên đây là Kế hoạch chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường mầm non của trường MNTT Cần Giuộc, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- GVCN 15 lớp (để thực hiện);
- Tổ VP (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
 
 
  Nguyễn Thị Hồng Ngọc