Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

Kế hoạch tổ chức cho cháu khối Lá (258 cháu) tham quan doanh trại bộ đội và Bia tưởng niệm bà Nguyễn Thị Bảy

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 216/KH-MNTTCG Thị Trấn, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHO CHÁU KHỐI LÁ THAM QUAN DOANH TRẠI BỘ ĐỘI
 VÀ BIA TƯỞNG NIỆM BÀ NGUYỄN THỊ BẢY
NĂM HỌC 2019-2020
 
            Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;
          Hưởng ứng cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”;
          Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức cho cháu khối Lá (258 cháu) tham quan doanh trại bộ đội và Bia tưởng niệm bà Nguyễn Thị Bảy với nội dung như sau:
I. Mục đích
          - Cháu được tham quan, nhận biết di tích lịch sữ của điạ phương sau khi được giáo viên cung cấp kiến thức về gương anh dũng của bà Nguyễn Thị Bảy cùng những chiến sĩ đã hi sinh vì độc lập và tự do của dân tộc.
          - Cháu được biết nơi ăn, ở, chế độ luyện tập cũng như công tác của các chú bộ đội trong doanh trại.
          - Giáo dục cháu lòng biết ơn đối với những anh hùng dân tộc, có ý thức bảo vệ khu tưởng niệm, yêu thương kính trọng những chú bộ đội đang ra sức bảo vệ an ninh tổ quốc.
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, tham quan, về trường.
          - Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.
II. Tổ chức thực hiện
          - Dự kiến thời gian tổ chức: 18/12/2019: trong đó:
+ Sinh hoạt tại khu tưởng niệm từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút: Giáo viên khối Lá thông báo đến PHHS đón bé tại khu tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy, tổ chức cho cháu ôn lại kiến thức về truyền thống lịch sử địa phương, tổ chức cho cháu dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm, tổ chức cho cháu vui chơi các trò chơi dân gian, hát dân ca, đồng dao.
+ Tổ chức cho cháu đi bộ qua doanh trại bộ đội và sinh hoạt từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 10 phút: tổ chức cho cháu hát, đọc thơ, tặng thiệp chúc mừng cho các chú bộ đội. Các chú bộ đội dắt cháu tham quan các phòng ban trong doanh trại, giới thiệu sơ nét về các hoạt động của các chú bộ đội trong doanh trại.
+ Từ 9 giờ 20 phút: tổ chức cho cháu bộ về trường đối với trẻ ở điểm trường KP1, về bằng xe buýt đối với trẻ ở điểm trường KP3.
III. Công tác phối hợp
          - Lập kế hoạch thực hiện và trình lãnh đạo UBNDTT, Thị đội TT, Ban chỉ huy Doanh trại bộ đội cùng phối hợp thực hiện. Trong đó:
          + Ủy ban NDTT- Thị đội TT:  phối hợp cho lực lượng dân phòng hỗ trợ quản trẻ sinh hoạt vui chơi trong khu tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy, dắt trẻ đi bộ từ khu tưởng niệm đến doanh trại bộ đội và về trường. Hỗ trợ mở cửa nhà tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy, thuyết trình cho trẻ nghe về truyền thống lịch sử địa phương.
          + Ban chỉ huy Doanh trại bộ đội: hỗ trợ đón bé sang đường, giới thiệu các phòng ban và trò chuyện với cháu về công tác của các chú bộ đội trong khu doanh trại.
          + GVCN khối Lá: tuyên truyền đến CMHS của khối Lá cùng biết về kế hoạch hoạt động của trường để đảm bảo đúng thời gian cho trẻ sinh hoạt vui chơi theo kế hoạch.
          + Ban giám hiệu: tham mưu Hội CMHS về công tác tổ chức và kinh phí cho trẻ tham quan. Triển khai kế hoạch đến tập thể qua cuộc họp hội đồng ngày 07/12/2019 để phối hợp với GVCN khối Lá cùng thực hiện.
IV. Phân công thực hiện
- GVCN các lớp khối Lá: thông báo cho CMHS đưa trẻ đến khu tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy, chuẩn bị các đồ dùng đồ chơi để tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ, 02 GV có mặt lúc 6 giờ 45 phút tại bia tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy để đón và quản trẻ sinh hoạt, vui chơi.
- Nhân viên bảo vệ Thành Nam: 7 giờ cùng cô Tuyết chuyển nước uống cho trẻ, sau khi đóng cổng trường có mặt tại khu tưởng niệm Bà Nguyễn Thị Bảy để cùng hổ trợ quản trẻ và đưa cháu sang doanh trại bộ đội.
- Nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Giờ: hướng dẫn CMHS lớp Lá đi trễ gửi bé tại lớp Chồi 5, khi các bé tham quan về sẽ giao lại cho giáo viên chủ nhiệm.
- Nhân viên tổ tài vụ: phục vụ nước uống, hổ trợ quản trẻ và đưa cháu sang doanh trại bộ đội.
- Cô Diệu: chuẩn bị hoa, nhang cho trẻ viếng bia, có mặt lúc 7 giờ cùng hỗ trợ GV quản trẻ sinh hoạt, vui chơi.
V. Kinh phí thực hiện
- Tham mưu Hội CMHS hỗ trợ kinh phí, dự kiến chi: 1.500.000.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cho cháu khối Lá tham quan doanh trại bộ đội và Bia tưởng niệm bà Nguyễn Thị Bảy năm học 2019-2020 của Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc. Tập thể sư phạm nhà trường cố gắng thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.
            
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- UBND Thị Trấn;
- Ban chỉ huy QS huyện;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc